İ.K.

ANADOLU RULMANDA YAŞAM


Anadolu Rulman insan kaynakları olarak çalışanlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsiyoruz. İnsan kaynakları politikamızı; sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimini, Motivasyonunu ve Anadolu rulman ailesine bağlılığını sağlamak şeklinde tanımlayabiliriz.

Tüm insan kaynakları politikamızı, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çağdaş, çalışanlarında ortak hedeflere katıldığı bir ortam hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız. Şirketimizin stratejik hedeflerine gerçekleştirirken, çalışanlarımızın da kendi gelişimine de olanak sağlanmasına fırsat vermek, insan kaynakları politikamızın temel ögelerindendir. Bu bilinçle amacımız, dünyada söz sahibi bir şirket olmak ve hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. Yürüttüğü faaliyetlere katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağının şirketimize kazandırılması, kişisel ve mesleki açıdan geliştirilmesi hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu iş verimini artıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda insan kaynakları politikalarını uygulayarak daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.