İ.K.

İ.K. POLİTİKASI


İnsan kaynağının başarı kaynağı olduğu bilinciyle, her Anadolu Rulman çalışanın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.

Şirket Yönetiminin Liderliğinde;

Doğru insanları şirkete cezbetmek, yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini   mümkün kılmak;

Şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak;

İç iletişimin etkinliğini sağlamak;

Aidiyet duygusunu pekiştirmek;

İnsana saygıyı hakim kılmak;

Şirket için çalışmanın mutluluğunu artırmak;

İnsan Kaynakları sistemlerinin ve uygulamalarını şirket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirmek ve etkinliğini sağlamak;

İnsan Kaynakları sahasında şirketin örnek gösterilmesini sağlamak;

Liderlik becerilerini ortaya çıkartmak,  sürekli ve sistematik olarak geliştirmek, sürdürmek, doğru ve etkin liderlerin nesiller boyunca şirket içinde yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak;

Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürmek.