KURUMSAL

ETİK KURALLARIMIZ


1.Dürüstlük

Düşündüklerimizin,  söylediklerimizin ve yaptıklarımızın uyum içinde olmasıdır.

2.Güven

Tüm paydaşlarla ilişkilerimizin karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde yürütülmesidir.

3.Çalışanlarına ve insan haklarına saygı

Çalışanlarına dürüst veadil şekilde yaklaşarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasıdır.

Çalışanların bireysel gelişimini sağlaması, sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan faaliyetlere katılımını desteklemesi, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi sağlamaya çalışmasıdır.

4.Çevreye karşı duyarlılık 

Çevrenin korunması ile ilgili yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak davranılması, çevreye karşı duyarlılığın sağlanmasıdır.

5.Sorumluluk

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın da tutarlılık içerisinde doğru ve zamanında yerine getirmeye özen gösterilmesidir.

6.Gizlilik

Firmamıza ve paydaşlarımıza ait gizlilik arz eden tüm bilgilerin muhafaza edilmesi ve gizliliğinin sağlanmasıdır.

7.Yasalara uygunluk

Yürürlükteki mevcut yasalara uyulmasıdır.