KURUMSAL

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ


KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

 Anadolu Rulman'ın başarısında şüphesiz en kritik rol oynayan “nitelikli insan kaynağımızın” benimsediği temel değerler;

Sahiplenme

İşin gereklerinin yerine getirilmesi,sistemlerimizin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin yetkinliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul ederiz ve Şirketin kaynaklarını verimli ve etkin kullanıp, çalışmalarımızı Şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız. Sadece işin doğru yapılması ile değil Şirketimize kattığı fayda doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütürüz.

Takım ruhuyla çalışmak 

Takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı da Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde ve Şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız. Takım olarak başarma hissini güçlendirerek, tecrübelerimizi paylaşır ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırırız.

Sürekli gelişme

Hızla gelişen teknoloji ve değişen pazar koşullarına kolaylıkla uyum sağlamak ve rekabette öne çıkmak için esnek olmamız gerektiğini biliriz. Esnekliğimiz sürekli gelişmeye dayanır. Sürekli gelişmeyi sağlamak için öğrenmeyi sadece dış kaynaklardan gelecek hazır bilgi olarak görmeyip, bilgiyi çeşitli araçlar kullanarak sistematik bir yaklaşımla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak ürünlerimizin verimliliğini, rekabet edebilirliğini artıracak şekilde geliştirir ve uygularız.

Yaratıcı düşünme

Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi ve mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeye odaklanırız. Anadolu Rulman olarak varlığımızın sürekliliğinin yaratıcı düşünceden ve yenilikçi yaklaşımdan kaynaklandığına inanırız.

İş güvenliği ve çevre duyarlılığı

İş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre ve kalite alanında yasalar, yönetmelikler ve standartlar çerçevesinde davranmayı görev olarak benimseriz. Yaptığımız her işte olası riskleri belirler, kendimizin ve çevremizin güvenliğini ön planda tutar, gerekli tüm tedbirleri alırız.