MÜHENDİSLİK

ARGE


Yeni Ürün Geliştirilmesi

Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılmasına yönelik, alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan ve bu hedeflere odaklanan, çıktıları özgün, deneysel ve teknik içerik taşıyan, araştırma veya pratik deneyimden elde edilmiş veya var olan bilginin üzerinde yükselen yeni materyaller, ürünler üretmeyi hedefleyen; bunun yeni süreçler, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetlerini bünyesinde bulundurduğu deneyimli mühendis kadrosu, laboratuvar ve günümüz son teknoloji makine ve ekipmanları ile birleştirilen hizmet birimimizdir. 

ART ‘de yeni ürün kavramı;  Kendine   yeni bir pazar oluşturan  ürünler,  var    olan  bir ürünün  işleyişinin geliştirilmesi,  aynı işlevi  gören ancak daha düşük   maliyetle  üretilip düşük fiyatlandırılan   ürünler, eski ürünün yeniden  düzenlenmesi gibi çalışmaları içerir. Bu  çalışmaları müşteri beklentisi ve  memnuniyeti doğrultusunda Autocad,  Creo, Ansys, SAP, Minitab ve Office   programlarını kullanarak yeni ürün g  eliştirme projeleri yürütmektedir.  

Tübitak Projeleri

Ülke sanayisine kurumsal araştırma teknoloji geliştirme yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların araştırma-geliştirme (ar-ge) nitelikli ve yenilikçi projelerine uluslararası tanım ve kavramlar çerçevesinde destek veren TÜBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz 2 adet proje olup bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir. Her Projenin nihayete erdirilmesinin ardından Anadolu Rulman olarak firmamıza TÜBİTAK tarafından “ulusal kazanımlara neden olduğu” konusunda teşekkür yazısı düzenlendi. Bu onurun yanında bir de müşterilerimizden alınan memnuniyet ve bunun getirisi olan siparişler ile  pazar içerisinde karlılığı arttırmakta ve rekabet gücünün yükseltilmesinde rol oynamaktadır.

Patent geliştirme

Patent, özellikle teknolojinin transfer aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha fazla ilgilendirmektedir.

Bu kapsamda patent geliştirmelerinde; Yenilik, Bilinen tekniğin aşılması, Sanayiye uygulanabilirlik  gibi unsurları önem arz etmektedir. Bizde Anadolu Rulman olarak teknolojinin yakından takibiyle ve Ar-Ge bölümümüzün yürüttüğü yeniliklerle ve ürünlerle patent geliştirmelerine büyük önem veriyoruz.