MÜHENDİSLİK

ÜRGEProses iyileştirme

65 yıldan fazla rulman üretim tecrübesine sahip Rulmenti grup üyesi olan ART için süreç iyileştirme projeleri,  israfı azaltıp müşteri için “Yaratılan değeri “ artırmak, güvenilir süreçler elde etmek, daha yüksek kalitede ürünler imal edebilmek, verimsizlikleri ortadan kaldırabilmek, çevre ve iş güvenliği önceliği ile birlikte çalışanların daha uygun ortamlarda çalışmasını sağlayabilmek ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Anadolu Rulman olarak firmamızda; Artan rekabet ortamında giderek önem kazanan süreç iyileştirme firmamız tarafından müşteri ihtiyaçlarına daha uygun ürünün sunulması, basit anlamda ürünün maliyetini azaltan, kalitesini yükselten bugünkü görünüş ve işlevinden farklı hale getiren, teknolojik yenilikleri, bilimsel birikimleriyle birleştirerek yeni ürünlere dönüştüren ve ekonomik kazanç sağlamanın yolunu açan, müşteri odaklı geliştirme faaliyetlerinde ürünün kullanımında saptanan bulgular ile süreç iyileştirme yapılmaktadır.

Verimlilik Arttırma 

Verimlilik, doğru ürün ve hizmeti, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru hızda, doğru kaynaklarla, doğru biçimde, doğru kalitede, Çevreye zarar vermeden üretebilmeyi gerektirmektedir. ART bu ilkelere dayanarak, maliyet düşürme teknikleri sayesinde, sürekli gelişimi hedefleyen yeni teknik ve yöntemleri uygulayarak, en az çaba ile en çok çıktıyı sağlayacak verimlilik arttırma çalışmaları yürütmektedir.


5S Çalışmaları

5s İlkelerini kullanarak israfı görünür hale getirir, ekipman, malzeme ve çalışma alanı üzerindeki kontrolü arttır, kendi içinde morali yükselterek takım çalışmasına teşvik eder, kalite değerlerini yükselterek harcamalarını azaltır, birim zamana düşen üretim ve katma değeri artırır.5S metodolojisi çalışanların bilinçlenmesini sağlayarak, sürekli iyileştirmeye açık bir sisteme sahip işletmeler oluşturmayı hedefler. 5S iş güvenliği, kalite, verimlilik, makine performansı, stok kontrolü, çalışanların katılımı ve motivasyonuna büyük katkılarda bulunan basit ve kolay uygulanabilen, çalışanlara uygulatılan değil, bizzat çalışanlar tarafından uygulanan bir sistemdir. 

Bu anlayışla firmamızda; kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyi hale getirmek ve temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlamak için 5S sistemini uyguluyoruz.