ANADOLU RULMAN

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynağının başarı kaynağı olduğu bilinciyle, her S.C. Rulmenti S.A. Grubu çalışanın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.
S.C. Rulmenti S.A. Grubu insan kaynakları olarak çalışanlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsiyoruz.
Şirketlerimizin stratejik hedeflerinİ gerçekleştirirken, çalışanlarımızın da kendi gelişimine de olanak sağlanmasına fırsat vermek, insan kaynakları politikamızın temel ögelerindendir. Bu bilinçle amacımız, dünyada söz sahibi bir şirket olmak ve hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.


İK POLİTİKAMIZ

İnsan kaynağının başarı kaynağı olduğu bilinciyle, her Anadolu Rulman çalışanın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.

Şirket Yönetiminin Liderliğinde;
Doğru insanları şirkete cezbetmek, yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini mümkün kılmak;
Şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak;
İç iletişimin etkinliğini sağlamak;
Aidiyet duygusunu pekiştirmek;
İnsana saygıyı hakim kılmak;
Şirket için çalışmanın mutluluğunu artırmak;
İnsan Kaynakları sistemlerinin ve uygulamalarını şirket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirmek ve etkinliğini sağlamak;
İnsan Kaynakları sahasında şirketin örnek gösterilmesini sağlamak;
Liderlik becerilerini ortaya çıkartmak, sürekli ve sistematik olarak geliştirmek, sürdürmek, doğru ve etkin liderlerin nesiller boyunca şirket içinde yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak;
Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürmek.


ART'DE YAŞAM

Anadolu Rulman insan kaynakları olarak çalışanlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsiyoruz.
İnsan kaynakları politikamızı; sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimini, Motivasyonunu ve Anadolu rulman ailesine bağlılığını sağlamak şeklinde tanımlayabiliriz.

Tüm insan kaynakları politikamızı, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çağdaş, çalışanlarında ortak hedeflere katıldığı bir ortam hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız.
Şirketimizin stratejik hedeflerine gerçekleştirirken, çalışanlarımızın da kendi gelişimine de olanak sağlanmasına fırsat vermek, insan kaynakları politikamızın temel ögelerindendir.
Bu bilinçle amacımız, dünyada söz sahibi bir şirket olmak ve hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.
Yürüttüğü faaliyetlere katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağının şirketimize kazandırılması, kişisel ve mesleki açıdan geliştirilmesi hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu iş verimini artıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda insan kaynakları politikalarını uygulayarak daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.

ART ANADOLU RULMAN

BİZE KATILIN