ASLA ÖDÜN VERMEDİĞİMİZ

KALİTEMİZ POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak için hizmet politikalarımızı sürekli güncellemekteyiz. Değişen ve gelişen piyasa taleplerine hızlı, ekonomik ve kaliteli bir şekilde cevap verebilmek için yenilikçi, öncü ve güvenilir olmaya devam edeceğiz.


Fabrikamızın ana hedefi; Bilyalı ve konik rulman üretimi konusunda kalite seviyesi yüksek otomotiv ve diğer sektörlerin tercihi olarak sektöründe rekabet gücü kuvvetli bir işletme olmaktır. Tüm bunları yaparken her sene, bir önceki seneye göre az kirli ve güvenli bir çevrede daha sağlıklı personeliyle çalışmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak;

Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı, Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak, Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması, Yeni teknolojilerin izlenip uygulanması ve tedarikçilerimizin gelişmesinin sağlanması Tüm personelimize kalite bilincini benimseterek bilgi, beceri ve ilgilerinin artırılarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması, Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi “Sürekli İyileşme” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması ile mümkündür.

ART çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı ve ilerlemeyi sağlamayı, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı taahhüt ederiz.
Genel Müdür

İSTİKRARLI BİR KALİTE İÇİN

LABORATUVARLARIMIZ

Ölçüm ve Metalografi laboratuvarlarımız, ISO 17025 standardı kapsamında olup en son teknolojiye sahip ölçüm cihazlarımız ile müşterilerimize hizmet sağlamaktadır.
Ölçüm Laboratuvarı
TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, TSE tarafından Rulman Deney Laboratuvarı olarak onaylanmış, rulman konusunda en son teknoloji ile donatılmış bir labortauvar olarak hem üretim proseslerine hemde 3. taraflara başarıyla hizmet vermektedir.
Metalografi Laboratuvarı
Tam donanımlı Metalografi Laboratuvarımızda sertlik, manyetiklik, mikro çatlak deneyleri, mikro yapı ve mikro temizlik vb. ölçümler yapılmaktadır.
Kimya Laboratuvarı
Laboratuvarda gres analizi, Ph seviyesi, viskozite tayini, pas testi, korozyon testi, solvent ve deterjan analizleri, kesme sıvıları analizi, sularda klor tayini vb. deneyleri gerçekleştirilir.

KALİTEMİZİN TESCİLİ

BELGELERİMİZ